"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: N. | Previous Page: m¨gnulu


 N


'n, na 1, na 2, naca, nachiru, naffatallina, nala, nale, nali, nalu, nana, Nandu, nanni, nanniorcu, nannirisciare, nanti, nantivinire, nanu, nanzi, NÓpuli, napulitana, napulitanu, Nard˛, Nardu, nasca, nÓÜcere, naÜcire, nÓÜcita, nasicazzatu, nasicchiu, nasiceḍḍu, nasidecane, nasilongu, nasitortu, nassa, nasu, Natale, natalinu, Natalinu, natare, nausa, nausia, nave, navetta, navicare, nazzu, ncacchiare, ncaḍḍatu, ncaḍḍisciare, ncaḍḍisciatu, ncaḍḍuzzare, ncaḍḍuzzatu, ncafuḍḍare, ncafuḍḍatu, ncafurchiare, ncafurchiatu, ncalettare, ncalettata, ncalittarencalittata, ncaminare, ncammarare, ncammerare, ncangiu, ncanna, ncanneḍḍare, ncanniḍḍare, ncanniḍḍatu, ncannulare, ncannulatu, ncannulaturu, ncantare 1, ncantare 2, ncantu, ncapare, ncaparrare, ncapezzare, ncapiÜciare, ncappottare, ncapputtare, ncapputtatu, ncapu, ncapucciare, ncapunire, ncapunitu, ncapuzzare, ncapuzzatuncarcagnare, ncarcare, ncarcu, ncardaÜciare, ncardaÜciatu, ncaricare, ncaricatu, ncÓricu, ncarire, ncarizzare, ncarnare 1, ncarnare 2, ncarottare, ncarp´Óre, ncartare, ncartata, ncartocciare, ncartucciare, ncaruttare, ncasare, ncasaturu, ncaÜciaddormi, ncaÜciare, ncaÜciatu, ncaÜciu, ncatarrare, ncatarratu, ncatinare, ncaṭramare, ncaṭramatu, ncaucinarencazzottare, ncazzuttare, ncazzuttatance, ncelu, ncenzare, ncenzieri, ncenzu, ncerniare, ncertezza, ncertu, nchesṭra, nchiaccare, nchianare, nchianata, nchiare, nchiatu, nchiavardare, nchinu 1, nchinu 2, nchioare, nchiosṭru, nchiovare, nchire, nchiuare, nchiummare, nchiummatu, nchiuppare, nchiuppatu, nchiuvare, nchiuviḍḍare, nchiuviḍḍatu, nchizzare, nchizzatu, nci, nciappare, ncignare, ncilonare, ncimentare, ncimurrare, ncimurratu, ncinaja, ncinettu, ncinu 1, ncinu 2, ncipiernare, ncirare, ncirata, nciratu, ncirchiare, ncirchiatu, nciujarenciurare, nci¨rita, ncoḍḍare, ncoḍḍatura, ncoḍḍu, ncofinare 1, ncofinare 2, ncommitare, nconṭrare, nconṭru, ncoppularencora, ncordare, nc˛rgere, ncornare, ncornatura, ncornulare, ncornulatu, ncorpurare, ncortu, ncostare, ncrapicciare, ncrappare, ncrappatu, ncraunare, ncraunatu, ncriminare, ncrinare, ncriÜci, ncriÜcýa, ncriÜcire, ncriÜciusÓcchiu, ncriÜciusu, ncristare, ncristatu, ncrucata , ncŘÓre, ncŘÓtu, ncuazzare, ncuazzatu, ncucchiare, ncucchiatu, ncuccuasciatu, ncucculire, ncucculutu, ncucujare, ncucujatu, ncucularencucummaratu, ncucuruzzutu, ncuḍḍare, ncuḍḍurare, ncuḍḍuratu, ncugnare, ncui, nculacchiare, nculare, nculatura, nculazzare, ncullatu, nculoppare, nculozzare, nculummare, nculuppare, nculusṭrare, nculusṭratu, nculuzzare, ncuminciare, ncummarare, ncummaratu, ncummare, ncummatura, ncummenza, ncummire, ncummu, ncummitare, ncunijare, ncunṭrare, ncunucchiare, ncuperchiare, ncuppulare, ncuraggiantencuraggiare, ncuraggiatu, ncurdare, ncurdunare, ncurgire, ncurgiutu, ncurmunare, ncurnare, ncurnata, ncurpare, ncurtare, ncurtaturuncurteḍḍare, ncurtiḍḍare, ncurtire, ncurtu, ncustare, nc¨tine, ncuṭrubbatu, ncuttu, ncutugnare, ncuzzettare, ncuzzittare,