"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: o | Previous Page: n¨muru


 O


o, oh, obbricare, obbricatoriu, obbricatu, obbricazzione, ˛bbricu, occasione, occhiata, occhichŔ, occhirizzu, occhiu, odiare, offrire, ogne, ognetunu, ogni, oimmŔ, oimmena, ojaluru, ojaru, oju, ojusu, olare, olu, ombra, ommicare, ˛mmicu, ˛mmini, ommu, onda, ondulare, ondulatu, ondulisciare˛ngulu, onza, opa, opareḍḍa, operare, operazzione, opra, ora, oramai, orazzione, orbu, orcu, ordinare, ordinariu, orfaneḍḍu, ˛rfanu, orfanuṭrofiu, ˛rfunu, organettu, organiźźare, organiźźaźźione˛rganu, orgialuru, orgiu, orie, Orie, origginale, origginalitÓ, origginariu, orýggine, ornamentu, ornare, ortale, ortu, ortulanu, oru, osci, oÜciu, oscu, osimare, ˛simu, ossariu, osse, ossu, ostia, ˛sṭrica, otamanu, otamentu, otare, otareḍḍu, ota sbota, otiare, otiosu, otiu, ottanta, ottantina, ottobbre, ottu, otulisciamentu, otulisciare, ou, ove, oviceḍḍu, ozza, ozziceḍḍa, ozzi ozzi, ozzu 1, ozzu 2.