"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce    Next Page: am posta | Previous Page: a 1


 A


a 1, a 2, abbašciu, ābbile, abbilitā, ābbisi, abbissu, abbitante, abbitare, abbitazzione, abbitinu, ābbitu, abbituare, abbituatu, abbitųtine, abbortu, abbrile, abbucatu, abburrenza, ācata, accessu, acchia, acchiare, acchiatura, accordu, aceḍḍu, ācinu, ācitu, acostu, acqua, acqualuru, acquāi, acquanive, a cquant'ure, acquaraggiaAcquarica, acquasanta, acquasantiera, acquassale, acquetottu, acquinṭraacquusu, acu, acuceḍḍa, acularu, acunėa, ācura, acurare, Acustinu, adattamentu, adattare, adattu, aḍḍāi, addinṭra, addėu, aḍḍu 1, aḍḍu 2, aḍḍunca, aḍḍune, aḍḍuveḍḍi, affareaffettosu, affettu, affettusu, affezzionare, affezziunare, affezzionatu, affezzione, affezziunatu, aggire, aggiu 1, aggiu 2, agnellu, aivoglia, aivoja, aju, ala, Alezziu, ālica, alice, alisciare, Alissanu, ālitu, alla bbona, allaria, allecrėa, allecru, alloggiu, allora, alu, amante, amare, ambizzione, ambizziusu, ambu, amicu, āmmene, amore, ampena, am posta, amu, amure, an, anca, anchicāmmaru, anchiceḍḍa, anchicurtu, anchilongu, anchitortu, ancileḍḍi, Ancileḍḍu, ancileḍḍu, āncilu, āncilu, āncura, āndita, Anellu, anfiṭrīātu, ānfitu, an forza, āngilu, Angiulina, angiulinu, Angiulinu, āngiulu, āngulu, ānima, animale, animeḍḍa, ānisi, anisini, Anna, annanti, annanzi, annuanta, anticammara, antieri, Antoni, antu, anzia, anzicurdata, anziusu, a ōcchiu, aparu, apiceḍḍa, apōsṭrufu, a postu, apōstulu, appardare, appardu, apparecchiu, apparu, appostu, appressu, āprere, aprire, aprituru, apu, āpulu, apune, arare, arateinu, Aratču, aratinu, aratiu, aratizzu, aratu 1, aratu 2, aratura, araturu, arba, arbergu, Arbertu, archettu, archisciarearcinfānfaru, arciprete, arcivčscuvu, arcova, arcu, arcubbalenuārdere, ardica, ardire, Arenzu, Arfonsu, ārganuargentu, arguleḍḍu, ārgulu, argumentu, aria 1, aria 2, ariu, ariusu, arloci, arma 1, arma 2, Armandu, armare, armata, armatiu, armčculu, armenu, armunėa, Arnesanu, Arnestu, arpėa, arpiune, arretu, arri, arrič, arriveterci, arsu, arsura, artalena, artare, artarinu, arte, arterare, arteratu, arteriźźia, artčtica, arti, artėculu, artieri, artu, artura, arźillu, asca, ascaluru, ašcia, asculiḍḍu, asfartare, asfartatu, asfartu, asiliu, āsima, āsimu, aspru, assa, assartare, assartu, assetiu, assu, a ssulu, assulutamente, assulutu, astaasṭricare, asṭricatu, āsṭricu, asṭru, asu, Atamu, atattamentu, atattare, atattu, Atelaide, Atele, āteu, aṭriu, attaccu, attentu, āttimu, a ṭṭrova!, a ṭṭrova ca, attu, attu de tulore, aucurare, aucuriu, aumentareaumentu, aunu, ausapeti, ausare, ausuauṭramente, auṭrettantu, auṭrimenti, auṭru, autucarru, autumōbbile, autumobbilista, autunnu, autoritā, avariźźia, avaru, ave, aveḍḍi, avere, avire, āvisu, avvinire, avvirsariu, avvucatu, azza, aźźare,aźźienda, azzione, aźźurru


 
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce      Next Page: am posta | Previous Page: a 1


Notebook exported on Wednesday, 9 November 2011, 16:07:59 PM ora solare Europa Occidentale