"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce    Next Page: am posta | Previous Page: a 1


 A


a 1, a 2, abbašciu, ābbile, ābbisi, abbitare, abbitazzione, abbitinu, ābbitu, abbitųtine, abbrile, abbucatu, abburrenza, ācata, acchia, acchiare, acchiatura, accordu, aceḍḍu, ācinu, ācitu, acostu, acquāi, a cquant'ure, acquassale, acquinṭraacu, acuceḍḍa, ācura, Acustinu, aḍḍāi, addinṭra, aḍḍu 1, aḍḍu 2, aḍḍunca, aḍḍune, aḍḍuveḍḍi, aivoja, aju, ālica, allaria, allecrėa, allecru, alloggiu, allora, amicu, amore, ampena, am posta, amu, amure, an, anca, anchicāmmaru, anchicurtu, anchilongu, anchitortu, ancileḍḍi, Ancileḍḍu, ancileḍḍu, āncilu, āncilu, āndita, Anellu, ānfitu, an forza, āngilu, Angiulina, angiulinu, Angiulinu, āngulu, animale, ānisi, anisini, Anna, annanti, annanzi, annuanta, anticammara, Antoni, antu, anzicurdata, anziusu, a ōcchiu, apiceḍḍa, a postu, appardu, apparu, appostu, āprere, aprire, aprituru, apu, āpulu, arare, arateinu, Aratču, aratinu, aratiu, aratu, araturu, arba, archisciarearcinfānfaru, arcova, arcu, ardica, ardire, Arenzu, argentu, ārgulu, aria 1, aria 2, ariu, arloci, arma, armčculu, armenu, arretu, arri, arrič, arsu, artalena, arte, arteriźźia, artčtica, artieri, artu, artura, asca, ašcia, asculiḍḍu, āsima, āsimu, aspru, assa, assu, a ssulu, āsṭricu, asṭru, asu, Atele, attaccu, attentu, a ṭṭrova!, a ṭṭrova ca, aucurare, aucuriu, aunu, ausapeti, ausare, ausuauṭru, avarizzia, avaru, ave, aveḍḍi, avere, avire, āvisu, avvirsariu, avvucatuA B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce      Next Page: am posta | Previous Page: a 1


Notebook exported on Wednesday, 9 November 2011, 16:07:59 PM ora solare Europa Occidentale