"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: nicchiu | Previous Page: ngulare


 NI - NS


nicchia, nicchiu, niculiźźia, nienti, niezzione, nimicu, Nina, Niný, ninni, Ninu, nipute, nitu, nýtule, nýuru 1, nýuru 2, niurufumu, nive, nivera, niversale, niversýa, Nivianu, nivicare, nna 1, nna 2, nnacarutu, nnacculisciamentu, nnacculisciare, nnacculisciatu, nnacitire, nnacitutu, nnafricare, nnafricatu, nnÓfricu, nnamurare, nnamuratu, nnanti, nnanzi, nnargiare, nnargiatura, nnargiaturu, nnasare, nnasprare, nnaspratu, nnaspru, nnata, nnazzicare, nnecare, nnenne, nnervusire, nnestare, nnestu, Nnetta, nnettare, Nnýbbale, nnicare 1 , nnicare 2, nnicateḍḍa, nnicatu, nnicchiÓricu, nniculiźźia, nnijare, nnijatu, nnimicare, nnimiciźźia, Nnina, nnirvicare, nnirvicatu, nnirvicatura, nnistare, nnistatu, Nnita, nnitare, nnittare, nnizzu, nnocca, nnojare, nnozzulare, nnozzulatu, nnu, nnubbiare, nn¨ccicu, nnucente, nnucenzia, nnucire, nnujare, nnulare, nnulatu, Nnunziata, nnutare, nnuticare, nnuticatu, nn¨ticu, nnuticusu, nnutu, nnutusu, non˛bbile, nobbiltÓ, noce, nojare, nominare, none, nonna, nonnunora, Nora, noÜciu, notare, notte, nou, nova, nove, N˛vuli, n˛zzula, n˛zzulu, nozzulusu, nquacchiare, nquacchiata, nquacchiatu, nquacchiu, nquatarare, nquatarata, nquataratu, nsaccare, nsaccatu, nsapunare, nsapunata, nsardire, nsardutu, ,nsartu, nsegna, nserraja, nserrare, nserta, ns´Óre, ns´Ótu, nsimare, nsimatura, nsita, nsitare, nsitatura, nsivare, nsivatu, nsurchiare, nsurdire, nsurdutu, nsurfu,
   
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: nicchiu | Previous Page: ngulare


Notebook exported on Friday, 21 September 2012, 21:30:38 PM ora legale Europa Occidentale