"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: ndarluttare | Previous Page: ncuzzettare


 ND - NG


 ndacqualora, ndacquare, ndacquatu, nḍappare, nḍappatu, ndarluttare, ndarluttu, Nḍea, ndebbulire, ndebbulutu, ndegnu, ndemuniatu, ndianu, ndifriscare, ndifriscata, ndignare, ndignatu, ndignu, ndilessare, ndilissare, ndilissatu, ndirizzu, ndisparte, nḍïùtu, ndivertimentu, ndivertire, ndivinare, nḍivire, nḍizzare, nḍizzata, nḍizzatu, Ndolurata, ndoluratu, ndorare, ndoru, nḍuja, Ndulurata, nduluratu, ndurante, ndurare, ndurinu, ndurtu, nduvinare, nduvinatu, nduvineḍḍu, nduvinellu, nḍuzzicare, -ne, ne 1, ne 2, ne 3, necozziante, necozziu, necru, neḍḍu, neja, nèmula, Nena, Nenu, nervastènicu, nervi, nervosu, nervu, nèspula, neu, nfacce, nfacciare, nfamare, nfame, nfamia, nfangare, nfannisciare, nfannisciatu, nfannu, nfašciare, nfašciatura, nfašcinare, nfaugnare, nfaugnatu, nfelicenfergiare, nferrare, nferriata, nfertu, nfessalire, nfessalutu, nfettare, nfettu, nfiacchirenfiamare, nfiamatura, nfiammare, nfiammu, nfibbiare, nfiernu, nfiettare, nfilare, nfilata, nfilittare, nfilittatu, nfilosserare, nfilosseratu, nfinucchiare, nfitare, nfitišcire, nfitišciutu, nfittare 1, nfittare 2, nfittu, nforgiare, nformare, nforte, nforterire, nforticare, nforticatu, nforza, nfracitire, nfracitutu, nfricciare, nfricciata, nfrizzulare, nfrizzulatu, nfrizzulisciare , nfrizzulisciatu, nfucamentu, nfucare, nfucatu, nfumicare, nfumicatu, nfumulare, nfunnarenfurcare nfurché, nfurchettare, nfurchiare, nfurchiatura, nfurcinare, nfurcinata, nfurgiare, nfurmare, nfurnare, nfurnata, nfurra, nfurrare, nfursiunare, nfursiunatu, nfusare, nfusatu, nfusulare, nfusulatu, ngafare, ngafatura, ngai, ngajare, ngaju, ngaleratu, ngalla, ngannare, ngannu, ngarbare, ngarbatezza, ngarbatu, ngarbujare, ngarbujatu, ngarbuju, ngarrare, ngegneri, ngegnu, ngialinire, ngialinutu, ngiallinirengiallinutu, ngiallire, ngiallutu, Ngiccu, nginocchiatoiu, nginucchiare, nginucchiatu, nginucchiuni, ngorgiare, ngranare, ngrannirengrannutu, ngrassare, ngrassatu, ngratu, ngrazzia, ngrazziaticchiu, ngrazziatu, ngrese, ngressu, ngroffulare, ngrossare, ngrussare, nguacchiare, nguacchiata, nguacchiatu, nguacchiu, nguantare, nguentu, nguilla, nguirci, nguirciare, ngulare, ngurdiusu, ngurdiźźia, ngurgiare