"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: piacire 1 | Previous Page: pezzu


 PIA - PIP


piaca, piacire 1, piacire 2, pianeta, pianista, pianu, piasṭra, piatanza, piattera, piatticeḍḍu, piattinu, piattu, piŕttula, piazzetta, pica, picalň, picareḍḍa, piccapicca e ffilu, piccare, piccatu, picchi, picchiatu, picchiceḍḍu, piccinneḍḍu, piccinnu, picciu, picciulata, pěcciuli, pěcciulu, picciunara, picciune, picciusu, picculezza, pice, pice mare, pichessa, Pici, picěcera, picicogna, pici pici, picozza, picozzu 1, picozzu 2, picozzu 3, picu, picune, picuraru, piducchiu, pidunu, pieca, piecare, piecatura, pieculina, piernu, pietŕ, pietosu, Pieṭru, Pieṭruzzu, piezzottu, piezzu, piezzuforte, pignata, pignataru, pignateḍḍa, pignateḍḍu, pignu 1, pignu 2, pignune, pijare, pijanculu, pijata, pila, pilacciu, pilča, pileḍḍa, pileḍḍu, pilesci, pilesciare, pilu, pilu caninu, pilune, pilusa, pilušciu, pilusu, pimmitoru, pinatu, pěncere, pincire, pěngere, pingire, pinitenzia, pinna, pinnacchiu, pinnacciola, pinnetta, pinněnculu, pinninu, pinnire, pěnnuli, pěnnulu 1, pěnnulu 2, pinsieri, pinsu, pintimentupintire, pintisciare, pintisciatu, pintu, pinzamentu, pinzare, pinzieri, pinzu, piombupiparussu, pipe, pipe carrňfulu, pipi, pipiceḍḍu, pěpitu, pippa, Pippi, pippisciare, pěpulu, pěpuru,