"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: puccia | Previous Page: prutitu


 PU - PUZ


puareḍḍu, puccia, pucciceḍḍa, puce, pucunḍýapuḍḍara, puḍḍaru, puḍḍaÜceḍḍa, puḍḍaÜcia, puḍḍaÜciu, puḍḍinapuffu, puggiare, puggiu, pugnu, puisýa, pulanḍa, pulanḍusa, pularghe, pulenta, pulicara, , p¨lice, pulýtica, pulýticu, puliticusu, pulitu, puliźźare, puliźźata, puliźźýa 1, pulizzýa 2, puloma, pumÓricu, pumata, pumeta, p¨mice, pumpare, pumpetta, pumpinu, pumpusu, puncire, puncijone, puncitura, punente, punessa, p¨ngere, pungire, pungitura, punizzione, Punpilia, puntapuntaluru, puntare, puntarulu, puntŔfice, punteggiu, puntiḍḍu, puntificatu, puntiju, puntijusu, puntina 1, puntina 2, puntinu, puntisciare, puntisciatu, puntu 1, puntu 2puntuale, puntune, puntura, puntusu, puntutu, pupa, pupaneḍḍa, pupatella, pupazzu, pupiḍḍu, pupu 1, pupu 2, puragna, purcaru, purchetta, purceḍḍupurciḍḍuzzupurcile, purfidia, purfidiusu, purfitia, purfitiusu, purga, purgare, Purgatoriu, purginella, purginellata, purginu, purgire, purgissione, puricinu, purmone, purmunite, purpa, purpara, purpetta, purpitagnu, p¨rpitu, purpu, purputu, pursione, purtale, purtare, purtata, purtatu, purtella, purtellinu, purtellu, purtentu, purtiḍḍu, purtieri, purtiju, purtinaru, purṭrona, purtune, puru 1, puru 2, pusa, pusa pusa, pusare, pusareḍḍa, pusatu, pusciardisu, Pusciardu, pusciḍḍu, pusizzione, pussedimentu, pussedire, pussessu, pussýbbile, pustale, pustinu, pustizzi, puta, putare, putassa, putatore, putatura, puteca, putente, putenza, putŔssere, putestÓ, puticaru, putichinu, putire, puṭriṭru, p¨ṭritu, puṭritume, puvertÓ, puzza, puzzare, puzzaru, puzzeḍḍa, puzzettu, puzziceḍḍu, puźźinu, puzzu, puźźu, puzzulente.