"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: frecare | Previous Page: frate


 FRE - FU


frecare, frecatura, fremma, freve, fricciu, frýcula, friculare, friculisciare, friculizzu, friddu, friddulusu, frisa, frýscere, frischisciare, friscire, friscu, frisculisciare, friseḍḍa, frittata, fritti, frittu, frýzzulu, fronda, fronna, fronte, fronźa, fronźutu, fr˛scina, froÜciu, fr˛ttica, fr˛ttula, frunchiu, frunte, frunza, frunzutu, fruÜciare, fruÜciata, fruÜciu, frusta, frustare, frustaru, frustatafrustatone, fruttu, fuca, fuchista, fucile, fucosu, fucune, fucunisciare, fucunisciata, fucusufuḍḍa, fuggiarufuggiune, fujame, fujazza, fujettu, fumare, fumicare, fumicaru, fumisýa, fumu, fumulizzu, f¨mulu, fumusu, funci, fundielli, fungu, funnata, funnu, funtana, furca, furcata, furceḍḍafurchÚ, furchetta, furchettata, furchi, furchia, furchiu, furcina 1, furcina 2, furcinata, furcune, furese, furesta, furestieru, furestu, furgularu, furgulisciare, f¨rgulu, furgulune, furlÓscina, furlýscinu, furma, furmare, furmŔculu, furmeḍḍa, furmica, furmicaru, f¨rmine, furnace, furnaru, furneḍḍu, furni, furnicella, furnu, fursare, fursatu, fursione, furtuna, furtunatu, furtuneḍḍa, furzarefurzatu 1, furzatu 2, fusale, fuscennu, fusci fuscennu, fusci fusci, fuscire, fuste, fusu, futticumpagni, futti futti, futtipupe, futtire, futtisteriu.