"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: bebbŔ | Previous Page: bbuttare


 BE - BU


be, bebbŔ, beccu, beḍḍazzu, beḍḍizzi, beḍḍu, beḍḍufattu, bellu, bene, benetizzione, benettÓnima, Betta, biancu, b´Ótu, biava, biccheri, bijettaru, bijettu, bilutu, binchiare, binchiata, binchiatu, binificatu, biondu, birocciu, bisognu, bissinchiatubisugnare, bisugnusu, bisunýe, biveraggiu, biverone, bivire, Blasi bobbu, b˛cculu, bolu, bonacristiana, bonannata, bonasorta, bonsignore, bonufattore, bordu, botta, boźźone, boźźu, bracalla, brachessine, brafare, brafatu, brancata, brasciola, bratelle, brau, bra¨ra, brazze, brecciulina, brecoca, bricichetta, Brýcida, bricocu, brija, Brýnnisi 1, brýnnisi 2, brotu, brucacchia, brufetu, bruficu, brunella, brunu 1, brunu 2, brusciante, brusciare, brusciatu, brusciatura, brustulire, brustulinu, brutticeḍḍu, bruttu, bruttufattu, buatta, buca, buccata, buccetta, buccunottu, buffŔ, buffittune, buffone, buffu, buffunisciare, bufone, bujore, bulire, bullente, bullire, bullitu, bullu, buneḍḍu, bunnanzia, Bunnanzia, Bunnanzieḍḍa, Burgagne, burificu, burraccia, burrÓscina, burźu, burźunettu, buscýa, busciardu, busci˛, buscrai, buscriḍḍi, butelle, buttana, buttanieri, buttazza, buttazzu, buttija, buttijone, buttita, buttu, buttunare, buttunatu, buttune, buzzare, buzzu, buźźunettu

A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: bebbŔ | Previous Page: bbuttare


Notebook exported on Wednesday, 9 November 2011, 16:07:59 PM ora solare Europa Occidentale