"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce -  Next Page: C. | Previous Page: V.


 P.

pane: cuḍḍuru parlare: cuntare, chiaccarisciare paura: paůra, cacareḍḍa pederasta: ricchione, fimmineḍḍa, frošciu pene: cazzu, pica, picareḍḍa, margiale, pizza perdonare: cumpatire, perdunare persuadere: cunvincire, capacitare, carmare, ciutare pesare: pisare peso: pisu piacere (verbo): cratire, custumare, piacire piacere (sostantivo): piacire piccolo: piccinnu, cacanìtule, curciulu pigro: culascione, culivanu, camasciu, ncrišciusu, ncašciaddormi, carufasonnu piatto (aggettivo): chiattu picchiare (dare botte): vattire, sunare, pisare, sṭruncunisciare picchiare (alla porta): tuzzare piccione: picciune, palummu pieno: chinu, curmu, rasu pietra: peṭra, pisara pietra leccese: liccisu polmone: purmone, curmone polmonite: purmunite, curmunite povero: pouru, culinutu, bisugnusu preparare: cunzare, ggiustare presunzione: cuntinenza, crandezza profondo: cupu, funnu puzza :fezzu, culera, ànfitu, tanfa


A. B. C. D. E. F. G. I. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Z."Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce -  Next Page: C. | Previous Page: V.


Notebook exported on Wednesday, 15 June 2011, 18:52:21 PM ora legale Europa Occidentale