"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce -   Next Page: Q. | Previous Page: G.


 B.

balletta (di cotone): bacottu basso: vašciu, curtu, curtiggianu bernoccolo: culozzu, culummu, picozzu berrettaio: coppularu, cappiḍḍaru berretto: còppula, coppulinu, cappeḍḍu, pirulì bocca: ucca boria: cuntinenza, crandezza bue: joe, scencu buono: bbonu, brau, bellu, àncilu burlare: cujunare, buffunisciare


A. B. C. D. E. F. G. I. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Z."Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce -  Next Page: Q. | Previous Page: G.


Notebook exported on Friday, 5 August 2011, 18:50:18 PM ora legale Europa Occidentale