"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce -  Next Page: S. | Previous Page: N.


 F.

faccende domestiche: servizzie falso: fausu, mbrujone, busciardu, panzanaru, cummitiante fama: numinata fico: fica figurare: cumparire, ficurare filtrare: culare, sculare finire: cuncrutire, sbricare, cumbinare, cunzumare, spicciare fiorone: culummu fondo (aggettivo): funnu, cupu, cupputu fortunato: furtunatu, culignu fortuna: furtuna, cungittura, culu freddo (sostantivo e aggettivo): friddu fune: corda, nzartu, zzuca


A. B. C. D. E. F. G. I. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Z."Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce -  Next Page: S. | Previous Page: N.


Notebook exported on Friday, 5 August 2011, 18:50:18 PM ora legale Europa Occidentale