"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: barella | Previous Page: bardacchinu


 bardoria


significato in italiano: baldoria, allegria rumorosa e spensierata di piý persone.
etimologia: dal francese antico "baudoire", di origine germanica.  


 

sinonimi, generici, analoghi: allecrža, cunfusione, burdellu, casinu, cummertazzione, presciu, festa, ndivertimentu, strazzata, sburdacchiata.

contrari, antonimi, inversi: pace, carma, luttu, ṭržulu, cusṭrubbu, lamentu, rŤpitu, lagna, lagnu, pilŤa, tiranṭrame, chiagnistŤu, chiantillu, nervi, murtoriu.


                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: barella | Previous Page: bardacchinu


Notebook exported on Monday, 18 April 2011, 21:42:44 PM ora legale Europa Occidentale -