"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: caparra | Previous Page: canzune


 capace


significato in italiano: capace, di ampiezza adeguata, persuaso.
etimologia: dal latino "capāce(m)": spazioso, ampio, in grado di contenere.  


 

esempi:

    • Jeu nu ssu ccapace cu ddicu buscėe.
      Io non son capace di dire bugie.
    • (detto) Se nu rrivi a ll'ua, fatte capace.
      Se riesci ad arrivare all'uva, rassegnati. 

sinonimi, generici, analoghi: brau, bbonu, prāticu, cuncretu, purtatu, spertu, atattu, ābbile, nteliggente, valente.

contrari, antonimi, inversi: nnicatu, capi de ozza, capitostu, ciucciu, šcemu, šcemunitu, ucchipertu, cchillu.
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: caparra | Previous Page: canzune


Notebook exported on Monday, 18 April 2011, 21:42:44 PM ora legale Europa Occidentale