"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: verace | Previous Page: venṭrisca


 venṭrutu

significato in italiano: fornito di pancia, panciuto, obeso.
etimologia: da "venṭre": pancia.
note:
con l'occlusiva retroflessa sorda.


sinonimi, generici, analoghi: ṭrippune, ṭrippusu, spanzatu, burźu, buźźunettu, crassu, crossu, ttappu, ṭrippinchiatu.

contrari, antonimi, inversi:ssuttu, spirlinchi, mazzu, šciupatu, rrisinatu, mmaccatu, ntisicatu, ntignatu.


                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: verace | Previous Page: venṭrisca


Notebook exported on Wednesday, 4 November 2020, 12:57:41 PM ora solare Europa Occidentale