"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: ṭrippusu | Previous Page: ṭrippinchiatu


 ṭrippune

significato in italiano: persona dalla pancia molto prominente.
etimologia: accrescitivo di "ṭrippa": pancia.
note:
con l'occlusiva retroflessa sorda.

Femminile: "ṭrippona".


sinonimi, generici, analoghi: ṭrippinchiatu, ṭrippusu, spanzatu, burźu, buźźunettu, crassu, crossu, ttappu, uffu, venṭrinchiatu, venṭrutu.

contrari, antonimi, inversi:ssuttu, spirlinchi, mazzu, šciupatu, rrisinatu, mmaccatu, ntisicatu, ntignatu.

                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: ṭrippusu | Previous Page: ṭrippinchiatu


Notebook exported on Wednesday, 4 December 2019, 18:39:48 PM ora solare Europa Occidentale