"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce -Next Page: passamanu | Previous Page: pašcitizzu


 pašciutu


significato in italiano: nutrito, bene in carne, grasso.
etimologia: dal verbo "pāšcere", di cui č participio passato con valore di aggettivo.
note: con la fricativa postalveolare sorda di grado doppia.


esempi:

  • Te visciu bbeḍḍu pašciutu!
   Ti vedo bene in carne!

sinonimi, generici, analoghi: crassu, tamaḍḍutu, crossu, buźźunettu, mpignunatu, carnutu, uffu.

contrari, antonimi, inversi: mazzu, šciupatu, sṭruttu, suttile, secalignu, rrisinatu, mmaccatu,  patutu, ntisicatu, tėsicu, ntignatu, rachėticu.


                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: passamanu | Previous Page: pašcitizzu


Notebook exported on Wednesday, 25 March 2015, 19:12:25 PM ora solare Europa Occidentale