"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce - Next Page: maletucazzione | Previous Page: maletizzione


 maletucatu


significato in italiano: maleducato.
etimologia: dall'avverbio "male" e l'aggettivo "etucatu"


esempi:

  • Sinti nu beḍḍu maletucatu!
   Sei un gran maleducato.

sinonimi, generici, analoghi: bbestia, scumpostu, scustumatu, scarbatu, scrianzatu, senza crianza, bruscu, scurtese, malemparatu, vizziatu, vizziusu, villanu.

contrari, antonimi, inversi: ngarbatu, de carbu, cumpitu, etucatu, buneḍḍu, custumatu, civile, rispettosu, ggentile, curtese, calante, źuccaratu.

                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano",  di Giuseppe Presicce - Next Page: maletucazzione | Previous Page: maletizzione


Notebook exported on Monday, 10 October 2011, 22:02:59 PM ora legale Europa Occidentale

Milano