"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - - Next Page: culivanu | Previous Page: culinutu


 culiruttu


significato in italiano: fortunato.
etimologia: da "culu" (culo) e "ruttu" (rotto).


esempi:

  • Ddu culiruttu, ave fattu tridici!
   Quel fortunato, ha fatto tredici al totocalcio!

sinonimi, generici, analoghi: culignu, furtunatu, furtuneḍḍa.

contrari, antonimi, inversi:sfurtunatu, scarugnatu, sbenturatu.

                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - - Next Page: culivanu | Previous Page: culinutu


Notebook exported on Friday, 9 September 2011, 23:38:25 PM ora legale Europa Occidentale